OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Realimpex Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Krakowie (31-831), ul. Fatimska 41a (dalej „Realimpex Inwestycje Sp. z o.o. Sp.K.”).

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

• ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu:

• Realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia,
• Realizacji działań marketingowych drogą elektroniczną lub poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe,
• Realizacji działań marketingowych pocztą tradycyjną.
W powyższych przypadkach, dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres:

• Dane będą usuwane w ciągu 5 lat od zakończenia procesu rekrutacji lub w przypadku zatrudnienia - 50 lat po ustaniu zatrudnienia,
• Do zakończenia obowiązywania umowy oraz 5 lat po tym okresie, ze względu na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń,
• Do wycofania zgody,
• 10 lat,
• 3 lata.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w ramach podpisanych z Realimpex Inwestycje Sp. z o.o. Sp.K. umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo prawo do:

• dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
• sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
• żądania od Administratora usunięcia danych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
• przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
• wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych mogą się Państwo zwrócić do Administratora.

Strona korzysta z plików plików cookie, które mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki.
Jeśli nie zgadzają się Państwo, w każdej chwili mogą Państwo zmienić jej ustawienia.
Dowiedz się więcej.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

1. Informacja o plikach typu cookie

Pliki cookie to małe informacje tekstowe, wysyłane przez stronę internetową i zapisywane po stronie użytkownika, na jego urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, smartfon). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku stron zawierających formularze, bądź do monitorowania aktywności odwiedzających.

W trakcie korzystania przez Państwa ze strony internetowej używamy dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Państwa.

2. Strona internetowa może wykorzystywać następujące pliki cookie:

1) Pliki niezbędne do działania strony - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie z niektórych elementów strony nie będzie możliwe;
2) Pliki zapewniające bezpieczeństwo w obrębie strony. Brak tych plików ograniczy poziom bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej;
3) Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania przez Państwa ze strony;
4) Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Państwa ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Państwa urządzeniu m. in. nie będą musieli Państwo każdorazowo wypełniać pól formularza kontaktowego;

3. Wyłączenie zapisywania plików typu cookie.

Najczęściej domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie plików typu cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie tych plików na Państwa urządzeniu końcowym, powinni Państwo zmienić stosowne ustawienia swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Państwa urządzenie. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookie w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na ich stronach:

1) Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
2) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
3) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
4) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
5) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Zamknij